Bài viết về chủ đề "kê khai lệ phí trước bạ nhà đất"

KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai lệ phí trước bạ nhà đất
Mẫu Tờ khai thuế nhà đất áp dụng cho hộ gia đình - cá nhân

Mẫu Tờ khai thuế nhà đất áp dụng cho hộ gia đình - cá nhân

Mẫu Tờ khai thuế nhà, đất áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011`/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu Thông báo nộp thuế nhà đất ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Trình tự - thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà đất

Trình tự - thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà đất

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục khai và kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, quy định về nộp thuế khi đăng ký chuyển nhượng, mua bán đất đai, tư vấn pháp luật về đất đai như sau:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169