Đất không được thể hiện trên giấy chứng nhận có được bồi thường hay không?
|

Đất không được thể hiện trên giấy chứng nhận có được bồi thường hay không?

Quy hoạch sử dụng đất là gì? Người sử dụng đất có đất nằm trong quy hoạch có bị hạn chế quyền sử dụng đất hay không? Đất nằm trong quy hoạch nhưng không được thể hiện trên giấy chứng nhận thì được bồi thường như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn về việc sử dụng đất có quy hoạch
|

Tư vấn về việc sử dụng đất có quy hoạch

Tôi có mua một miếng đất để xây dựng nhà ở nhưng khi tôi mua xong thì mới biết miếng đất đó nằm trong diện quy hoạch. Nhưng trên thực tế miếng đất chưa được đền bù và chưa có quyết định thu hồi. Vậy trách nhiệm sẽ do ai chịu và tôi có được tiếp tục xây nhà nữa không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí