Bài viết về chủ đề "kế hoạch phát triển"

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kế hoạch phát triển
Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016 với những nội dung chính như sau

Chi tiết >>