Bài viết về chủ đề "Kết hôn giữa những người cùng huyết thống"

KẾT HÔN GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÙNG HUYẾT THỐNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Kết hôn giữa những người cùng huyết thống
Vấn đề hôn nhân giữa đời thứ ba và đời thứ tư

Vấn đề hôn nhân giữa đời thứ ba và đời thứ tư

Tôi sinh năm 94 và người yêu sinh năm 89. Vì có họ hàng nên xưng hô là cậu-cháu. Duyên số thế nào chúng tôi lại yêu nhau nhiều đến thế. Ông cố (họ Đ ) sinh ra ông ngoại tôi [(là ng sinh ra mẹ tôi và tôi là cháu ngoại(tôi mang họ H)] và sinh ra bố của anh ấy (là ng sinh ra anh ấy sau này) , ngoài ra ông cố còn một cô con gái khác. Cho hỏi chúng tôi theo pháp luật là đời thứ mấy và có được kết hôn với nhau không

Chi tiết >>