Bài viết về chủ đề "in ấn tiền giả "

IN ẤN TIỀN GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về in ấn tiền giả

 • Tư vấn về tội lưu hành và in tiền giả

  Tư vấn về tội lưu hành và in tiền giả.

  • 14/03/2019
  • Lại Minh Hiếu

  Người thân của tôi hiện đang bị giam giữ vì tội lưu hành và nghi ngờ in ấn tiền giả. Xin cho tôi hỏi. Nếu thật sự người thân của tôi bị kết tội thì sẽ bị phạt như thế nào. Quy định pháp luật trường hợp người thân của tôi thế nào? Theo như thôi được biết, người thân của tôi bị bắt trong tình trạng trong nhà đang có một số bản in tiền giả bị lỗi. Số tiền dưới 10 triệu. Xin luật sư tư vấn giúp.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn