Bài viết về chủ đề "hủy việc kết hôn"

HỦY VIỆC KẾT HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy việc kết hôn
Quy định pháp luật về kết hôn

Quy định pháp luật về kết hôn

Đối với vấn đề kết hôn pháp luật quy định cụ thể về điều kiện kết hôn, cấm kết hôn, đăng ký và thẩm quyền đăng ký kết hôn… Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn, và được quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật

Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật được quy định về người có quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật, và hậu quả của việc kết hôn trái pháp luật...là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định, được quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>