Bài viết về chủ đề "hủy hoại giấy tờ của người khác"

HỦY HOẠI GIẤY TỜ CỦA NGƯỜI KHÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy hoại giấy tờ của người khác
Hành vi hủy hoại giấy tờ của người khác

Hành vi hủy hoại giấy tờ của người khác

Mẹ em có vay ông ngoại tiền số tiền là 30 triệu đồng và đã trả ông lúc ông còn sống và ông đã viết giấy là đã trả số tiền là 30 triệu. Lúc ông mất đi để lại toàn bộ giấy tờ trong két sắt, khi mở ra mẹ của em và 1 bác có đọc được nội dung ông viết là mẹ em đã trả nợ, nhưng sau đó vài ngày bác em ( bác trưởng ) đã giấu tờ giấy đó đi và đốt để tiếp tục đòi tiền mẹ của em. Vây công ty cho em hỏi bác làm như vậy là phạm tội gì và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật gì không.

Chi tiết >>