Bài viết về chủ đề "hủy hóa đơn giá trị gia tăng"

HỦY HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy hóa đơn giá trị gia tăng
Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào Luật Minh Gia, vui lòng cho tôi hỏi và hướng dẫn tôi về thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng khi doanh nghiệp của tôi không tiếp tục sử dụng nữa, tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Nội dung biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm thông tin về các bên nhân hóa đơn và xuất hóa đơn, lý do hủy, cam kết không kê khai và các nội dung khác như sau:

Chi tiết >>