Bài viết về chủ đề "hủy bỏ quyết định "

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy bỏ quyết định

 • Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam

  Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam.

  • 04/04/2017
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  Chi tiết
 • Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam

  Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam.

  • 25/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài hoặc đang cư trú trong nước xin thôi quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi cư trú và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

  Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

  • 28/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước xin thôi quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

  Chi tiết
 • Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

  Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

  • 27/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  Chi tiết
 • Thủ tục tước quốc tịch Việt Nam

  Thủ tục tước quốc tịch Việt Nam.

  • 27/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người đã nhập quốc tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Chi tiết
 • Thủ tục hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

  Thủ tục hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  • 28/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của Luật quốc tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị hủy bỏ, nếu được cấp chưa quá 5 năm.

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169