Bài viết về chủ đề "hủy bỏ hợp đồng ủy quyền "

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

 • Mẫu Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Mẫu Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy ủy quyền

  Mẫu Giấy ủy quyền.

  • 28/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Vậy hợp đồng ủy quyền bao gồm những nội dung? Hợp đồng ủy quyền có cần phải công chứng? Để tìm hiểu quy định về ủy quyền kính mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

  Chi tiết
 • Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

  Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung hủy bỏ hợp đồng ủy quyền bao gồm thông tin về hợp đồng ủy quyền đã ký, các bên trong hợp đồng và các nội dung khác, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn