Trách nhiệm của bên bán khi giao hàng không đúng chủng loại
|

Trách nhiệm của bên bán khi giao hàng không đúng chủng loại

Hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng có tính thông dụng và phổ biến. Hợp đồng là một căn cứ phát sinh một quan hệ nghĩa vụ dân sự, nôi dung của hợp đồng xác định rõ quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Trong hợp đồng mua bán tài sản, bên bán có nghĩa vụ cơ bản về chuyển giao tài sản, bên mua có nghĩa vụ chính là trả tiền cho bên bán. Nếu giao hàng không đúng chủng loại sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào?? Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
|

Tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Luật sư cho tôi hỏi: Trung tâm tôi có hợp tác tuyển sinh, đào tạo du học cùng một công ty tư vấn du học. Tuy nhiên trong quá trình hợp tác, do công ty đối tác làm việc không tốt, không minh bạch trong các khoản thu chi tài chính. Do đó, từ gần 1 năm nay công ty tôi đã dừng hợp tác. Hiện nay, chúng tôi muốn thanh lí hợp đồng và đã gửi bản thanh lí hợp đồng cho công ty đó.

Chi tiết
Hủy bỏ hợp đồng có được nhận lại số tiền đã đặt cọc hay không?
|

Hủy bỏ hợp đồng có được nhận lại số tiền đã đặt cọc hay không?

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi là vừa rồi tôi dự định mua một đám đất vườn với số tiền 500.000.000 đ nên tôi đã đặt cọc với chủ đất với số tien la 150.000.000 đ nhưng không có dấu cua co quan nao lam chứng cả, chỉ có hai người làm chứng và hai bên kí thôi, giơ tôi phát hiên chủ đất đã mang sổ đỏ đi cầm tiền nặng lãi với người ngoài mà chưa lấy lại được sổ nên không thể tách thửa được giờ tôi không muốn mua nữa, giờ tôi phải làm sao để lấy lại số tiền đặt cọc.

Chi tiết
Tư vấn về phân chia tài sản khi không đăng ký kết hôn
|

Tư vấn về phân chia tài sản khi không đăng ký kết hôn

Thưa Luật Sư, Bố tôi và mẹ tôi lấy nhau có chung tài sản là 1 miếng đất nhưng sau đó vì tai nạn mẹ qua đời để lại bố tôi, tôi và 1 người chị. Sau đó, bố tôi lấy vợ 2 và có với nhau 1 người con và bán miếng đất đó đi để mua 1 miếng đất khác để canh tác (miếng này bố tôi và dì 2 cùng đứng tên).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí