Bài viết về chủ đề "hủy bỏ di chúc"

HỦY BỎ DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy bỏ di chúc
Di chúc đã lập có thể bị hủy bỏ bởi di chúc lập sau không

Di chúc đã lập có thể bị hủy bỏ bởi di chúc lập sau không

Trường hợp có di chúc mới thì di chúc cũ có hiệu lực pháp luật không?

Chi tiết >>

Có được viết lại di chúc khi đã có di chúc hợp pháp hay không?

Có được viết lại di chúc khi đã có di chúc hợp pháp hay không?

Luật sư tư vấn về hiệu lực của di chúc. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp muốn thay đổi nội dung di chúc

Tư vấn về trường hợp muốn thay đổi nội dung di chúc

Thưa luật sư , bố mẹ tôi đã 90 tuôi, bố đang ốm nặng. Anh trai tôi đã mời tư pháp xã đến lập di chúc. Mẹ tôi không hiểu di chúc là gì bảo điểm chỉ thì điểm chi. Nhưng trong di chúc nói toàn bộ đất đai nhà cửa chuyển cho anh trai tôi, mẹ tôi giờ nghe nói vậy không chịu , bà chuyển tách cho 120000 m vuông còn 800 m vuông bà đang ở lúc nào bà qua đời bà mới giao.

Chi tiết >>

Di chúc đã lập muốn hủy bỏ để lập di chúc khác được không?

Di chúc đã lập muốn hủy bỏ để lập di chúc khác được không?

Kính xin Luật Minh Gia tư vấn giúp em về việc hủy bỏ để lập lại di chúc cho con tài sản như sau.Bố em có tài sản gồm đất và nhà trên đất.bố em có 3 người con khoảng 2 năm trước đã làm di chúc để lại cho em (xin nói rõ em đã lập gia đình)

Chi tiết >>

Hủy bỏ di chúc đã viết lập di chúc mới như thế nào?

Hủy bỏ di chúc đã viết lập di chúc mới như thế nào?

Trong lúc bà tôi bị bệnh nặng, bà có lập di chúc cho người cháu gái được thừa kế nhà của mình. Nhưng khi bà hết bệnh, người cháu đối xử rất lạnh nhạt và có ý muốn chiếm đoạt nhà của bà. Bà tôi có thể xin hủy bỏ di chúc đã lập được không?

Chi tiết >>