Có được yêu cầu cơ quan bảo hiểm hủy quá trình tham gia BHXH của mình không?
|

Có được yêu cầu cơ quan bảo hiểm hủy quá trình tham gia BHXH của mình không?

NSDLĐ có phải chốt sổ và trả lại sổ BHXH cho NLĐ tự ý đơn phương chấm dứt HĐLĐ không? Nếu NSDLĐ không chốt sổ và trả lại sổ BHXH cho NLĐ thì phải giải quyết như nào? NLĐ có tự đi chốt sổ BHXH được không hay NLĐ muốn hủy quá trình tham gia BHXH của mình đi có được không? Đây là câu hỏi của rất nhiều NLĐ đặt ra và chưa biết giải quyết như nào khi chấm dứt HĐLĐ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí