Bài viết về chủ đề "hủy bản án"

HỦY BẢN ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy bản án
Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Viện kiểm sát nhân dân huyện A ra quyết định huỷ bỏ lệnh tạm giam vì M không thực hiện hành vi phạm tội. M có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hỏi trường hợp của M có được bồi thường thiệt hại không ? Nếu có thì cơ quan nào có trách nhiệm bồi thường ?

Chi tiết >>