Bài viết về chủ đề "hưu trí hàng tháng"

HƯU TRÍ HÀNG THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưu trí hàng tháng
Điều kiện, mức hưởng chế độ hưu trí do về hưu trước tuổi theo Luật BHXH?

Điều kiện, mức hưởng chế độ hưu trí do về hưu trước tuổi theo Luật BHXH?

Luật sư hướng dẫn về điều kiện và cách tính tỷ lệ lương hưu, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm để tính lương hưu. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí do về hưu trước tuổi?

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí do về hưu trước tuổi?

Luật sư về cách tính lương hưu đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về lương hưu theo quy định hiện hành.

Luật sư tư vấn về lương hưu theo quy định hiện hành.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Chào luật sư!Tôi tên là Hoàng Thị Hiểu, sinh ngày 01/01/1963, hiện đang là giáo viên Tiểu học. Tôi vào ngành năm 1984. Đến tháng 01/2018, tôi 55 tuổi và đủ tuổi nghỉ hưu nhưng tôi có nghe nói từ ngày 01/01/2018 cách tính lương hưu có thay đổi. Tôi muốn hỏi, nếu tôi xin nghỉ hưu vào tháng 12/2017 thì cách tính lương hưu sẽ như thế nào?

Chi tiết >>

Tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Luật sư tư vấn về cách xác định mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Mức hưởng lương hưu hàng tháng và cách tính lương hưu

Mức hưởng lương hưu hàng tháng và cách tính lương hưu

Luật sư tư vấn cách tính lương hưu hàng tháng và một số quyền lợi khác khi nghỉ hưu. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm và phụ cấp khu vực

Mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm và phụ cấp khu vực

Luật sư tư vấn về cách xác định mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu và phụ cấp khu vực. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quyền lợi về trợ cấp và bảo hiểm khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Quyền lợi về trợ cấp và bảo hiểm khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tư vấn về các chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp mà người lao động được nhận sau khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Cách tính bảo hiểm xã hội từ năm 2018 trở về sau

Cách tính bảo hiểm xã hội từ năm 2018 trở về sau

Tôi sinh năm 1972. Tôi công nhân quốc phòng chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp để nghỉ hưu năm 2015. Trong quyêt định ghi rõ năm 2019 nghỉ chờ hưu, năm 2020 nghi hưu chính thức. Cho tôi hỏi theo luật mới có ảnh hưởng tới thời gian công tác của tôi hay không?

Chi tiết >>

Đóng bảo hiểm tự nguyện và cách tính lương hưu hàng tháng.

Đóng bảo hiểm tự nguyện và cách tính lương hưu hàng tháng.

Luật sư tư vấn về cách thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và cách tính mức lương hưu được hưởng hàng tháng khi đủ điều kiện nghỉ hưu. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nâng lương và nghỉ hưu trước tuổi.

Nâng lương và nghỉ hưu trước tuổi.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Hỏi về nâng lương trước thời hạn khi nghỉ hưu Thưa Luật sư tôi sinh năm 1961, đang công tác tại cơ quan công lập, đã đóng BHXH được 23 năm.Lương tôi còn khoản 11 tháng nữa mới đến vượt khung, vừa qua tôi nhận được Quyết định Thông báo xét nghỉ hưu theo Nghị định 108 hưu trước tuổi do dôi dư cơ quan không bố trí được việc làm.

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi theo một số chế độ ưu đãi.

Luật sư tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi theo một số chế độ ưu đãi.

Luật sư tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế đến năm 2021 và nghỉ hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghỉ hưu và các chế độ được hưởng khi thôi việc.

Nghỉ hưu và các chế độ được hưởng khi thôi việc.

Luật sư tư vấn về chế độ được hưởng bảo hiểm xã hội khi người lao động về hưu và nghỉ việc. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn cách tính và thời điểm hưởng lương hưu có lợi nhất.

Hướng dẫn cách tính và thời điểm hưởng lương hưu có lợi nhất.

Luật sư tư vấn về cách tích lương hưu tương ứng với từng thời điểm nghỉ hưu khác nhau. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hưởng chế độ do tinh giảm biên chế trong một số trường hợp.

Hưởng chế độ do tinh giảm biên chế trong một số trường hợp.

Luật sư tư vấn về chế độ được hưởng khi phải nghỉ việc do chính sách tinh giam biên chế. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Một số khúc mắc về trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp cụ thể.

Một số khúc mắc về trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp cụ thể.

Luật sư tư vấn về một số vấn đề cần lưu ý khi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu được hưởng.

Nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu được hưởng.

Luật sư tư vấn về một số trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hàng tháng được nhận. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chưa đến tuổi hưu thì có nghỉ hưu được không?

Chưa đến tuổi hưu thì có nghỉ hưu được không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động -​ Tôi sinh năm 1971 làm ở công ty cổ phần xi măng tuyên quang do sức khỏe yếu không theo được đến 30 tháng 9 năm 2011 tôi chốt sổ được 20 năm 9 tháng rồi chờ chế độ nghỉ hưu ,đến 15-9 tôi được giám định để nghỉ hưu nhưng nghe luật lao động thay đổi thì tôi phải chờ đến bao lâu mới được giám đinh

Chi tiết >>

Lương hưu và cách tính lương hưu.

Lương hưu và cách tính lương hưu.

Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính lương hưu theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ khi nghỉ hưu trong một số trường hợp đặc biệt.

Chế độ khi nghỉ hưu trong một số trường hợp đặc biệt.

Luật sư tư vấn để người lao động hưởng quyền lợi về hưu trí khi nghỉ hưu trong một số trường hợp đặc thù. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghỉ hưu theo một số chính sách hiện hành.

Nghỉ hưu theo một số chính sách hiện hành.

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và chính sách tinh giảm biên chế. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>