Bài viết về chủ đề "hưu trí"

HƯU TRÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưu trí
Có thể cộng gộp thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tư nguyện để hưởng chế độ hưu trí không?

Có thể cộng gộp thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tư nguyện để hưởng chế độ hưu trí không?

Luật sư tư vấn về cộng nối thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tư nguyện để hưởng chế độ hưu trí và thủ tục hưởng BHXH khi suy giảm khả năng lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết bảo hiểm cho nhân viên

Giải quyết bảo hiểm cho nhân viên

Cơ quan tôi là loại cơ quan sự nghiệp công lập. Trong đó có khoảng từ 10-12 hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP và áp dụng bảng lương theo nghị định 204/2000/NĐ-CP, có thực hiện đầy đủ về các thủ tục nâng lương, chế độ Bảo hiểm

Chi tiết >>

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Nội dung yêu cầu: Xin chào công ty luật Minh Gia, em có câu hỏi sau, hiện tại cơ quan em là đơn vị sự nghiệp, trong đợt xét tinh giảm biên chế có cô D thuộc diện Nghỉ hưu trước tuổi do chưa qua đào tạo, các thông tin cơ bản như sau: Ngày tháng năm sinh: 2.10.1970; Ngày tuyển dụng vào cơ quan: 10.5.1987; bậc lương 12/12, hưởng từ ngày 1.1.2007; Cô công tác liên tục tại nơi có phụ cấp khu vực 0.7; Hệ số lương: 2.98

Chi tiết >>