Bài viết về chủ đề "hưởng trợ cấp mất việc"

HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng trợ cấp mất việc
Trường hợp thôi việc tại công ty trước thời hạn ?

Trường hợp thôi việc tại công ty trước thời hạn ?

Nghỉ việc trước thời hạn nhưng không được giám đốc ký đơn xin thôi việc đồng thời bị truy thu lương đối với số ngày đã xin nghỉ phép ?Làm thế nào để không bị truy thu lương?

Chi tiết >>