Bài viết về chủ đề "hưởng trợ cấp 1 lần"

HƯỞNG TRỢ CẤP 1 LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng trợ cấp 1 lần
Trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Nội dung câu hỏi : Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn với cơ quan vào ngày 21/9/2001, sau 03 tháng ký hợp đồng chính thức vào ngày 21/12/2001, từ đó tôi đóng bảo hiểm liên tục, trong năm 2009 khi Luật bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thì tôi vẫn tham gia đóng, hệ số lương hiện hưởng là 3,06. Đến tháng 5/2015 tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Chi tiết >>

Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm khi đã hưởng trợ cấp 1 lần

Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm khi đã hưởng trợ cấp 1 lần

Trong giai đoạn 1995-2000, Tôi đóng BHXH được 5 năm 3 tháng và đã được hưởng trợ cấp 1 lần vào tháng 6/2000. Vậy xin hỏi là khoảng thời gian 5 năm 3 tháng đó bây giờ có được tính vào tổng số thời gian đóng BHXH không?

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169