Bài viết về chủ đề "hưởng lương theo ngạch chuyên viên"

HƯỞNG LƯƠNG THEO NGẠCH CHUYÊN VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng lương theo ngạch chuyên viên
Hỏi về vấn đề thi nâng ngạch công chức.

Hỏi về vấn đề thi nâng ngạch công chức.

Hiện tôi đang công tác tại 01 cơ quan hành chính nhà nước. Tôi giữ ngạch tương đương chuyên viên, mã số 01a (Cao đẳng) được 08 năm. Hiện nay tôi đã học xong đại học (đã nhận bằng tốt nghiệp). Xin Luật sư cho biết theo quy định tôi có phải thi chuyển ngạch từ tương đương chuyên viên (mã số 01a) lên ngạch chuyên viên (mã số 01) hay không?

Chi tiết >>