Bài viết về chủ đề "hưởng lương ngày nghỉ lễ"

HƯỞNG LƯƠNG NGÀY NGHỈ LỄ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng lương ngày nghỉ lễ
Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5 được hưởng lương thế nào?

Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5 được hưởng lương thế nào?

Bộ luật lao động 2012 quy định chi tiết về những ngày nghỉ lễ tế người lao động được hưởng nguyên lương và cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào bạn đêm như sau:

Chi tiết >>