Bài viết về chủ đề "hưởng lương chế độ thai sản"

HƯỞNG LƯƠNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng lương chế độ thai sản
Tư vấn : Có bị trừ lương khi nghỉ chế độ thai sản không?

Tư vấn : Có bị trừ lương khi nghỉ chế độ thai sản không?

Đề nghị tư vấn : Chào luật sư, tôi muốn hỏi: tôi có tham gia BHXH và có được hưởng chế độ thai sản. Sau khi nghỉ thai sản được 4 tháng tôi đi làm trở lại và khi lĩnh lương tôi bị trừ tiền bảo hiểm (tôi vẫn phải đóng bảo hiểm) . Tôi muốn hỏi doanh nghiệp trừ tiền bảo hiểm của tôi như vậy là đúng hay sai? Quy định pháp luật thế nào? Xin nhờ giải đáp sớm.

Chi tiết >>