Bài viết về chủ đề "hưởng lương 8%"

HƯỞNG LƯƠNG 8% - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng lương 8%
Các đối tượng áp dụng của nghị định 17/2015 về vấn đề tăng lương

Các đối tượng áp dụng của nghị định 17/2015 về vấn đề tăng lương

Xin chào Văn phòng tư vấn luật Minh Gia. Hệ số lượng hiện hưởng của tôi là 2,06 và hệ số phụ cấp chức vụ 0,3. Cho tôi hỏi như vậy tôi có được hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015 của Chính phủ không?

Chi tiết >>