Bài viết về chủ đề "hưởng hưu sớm"

HƯỞNG HƯU SỚM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng hưu sớm

Tư vấn về chế độ nghỉ hưu sớm

Xin hỏi văn phòng luật sư, tên tôi là Bá P hiện nay xin nghỉ hưu trước tuổi thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, có thời gian ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

Gửi câu hỏi tại đây