Bài viết về chủ đề "hưởng hưu sớm"

HƯỞNG HƯU SỚM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng hưu sớm
Tư vấn về chế độ nghỉ hưu sớm

Tư vấn về chế độ nghỉ hưu sớm

Xin hỏi văn phòng luật sư, tên tôi là Bá P hiện nay xin nghỉ hưu trước tuổi thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c. Như vậy, đến tháng 6 năm 2016 tôi đúng 58 tuổi nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trước 2 năm. Sang tháng 7/2016 tôi sẽ lãnh lương hưu bằng 75% có đúng không?

Chi tiết >>