Chỉ chia thừa kế cho một người con có được không?
|

Chỉ chia thừa kế cho một người con có được không?

Ba tôi có hai người con là tôi và một người anh cùng cha khác mẹ, lúc còn sống ba tôi có lập di chúc chia cho anh của tôi một phần đất thổ cư (6m bề ngang, chạy dài đến hết đất), phần đất này anh tôi đã làm số đổ và đứng tên, phần đất còn lại (cũng đã có số đỏ do ba tôi đứng tên) cho tôi, di chúc có công chứng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí