Bài viết về chủ đề "hướng dẫn về tiền lương"

HƯỚNG DẪN VỀ TIỀN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn về tiền lương
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy định về tiền lương

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy định về tiền lương

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>