Bài viết về chủ đề "hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân"

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169