Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật tương trợ tư pháp "

HƯỚNG DẪN LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật tương trợ tư pháp

 • Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12

  Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 - Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài và các vấn đề khác liên quan, như sau:

  Chi tiết