Luật Thi hành án Dân sự năm 2008
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thi hành án Dân sự năm 2008

Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án

Chi tiết
Hotline: 1900 6169