Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật thi hành án dân sự "

HƯỚNG DẪN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật thi hành án dân sự

 • Nghị định 74/2009/NĐ-CP về cơ quan thi hành án Dân sự

  Nghị định 74/2009/NĐ-CP về cơ quan thi hành án Dân sự.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định 74/2009/NĐ-CP về cơ quan thi hành án Dân sự - Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được tổ chức và quản lý tập trung, thống nhất,

  Chi tiết
 • Nghị định 58/2009/NĐ-CP về thủ tục thi hành án Dân sự

  Nghị định 58/2009/NĐ-CP về thủ tục thi hành án Dân sự.

  • 22/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp.

  Chi tiết
 • Luật Thi hành án Dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008

  Luật Thi hành án Dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008.

  • 22/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  Chi tiết