Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014"

HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, nội dung như sau:

Chi tiết >>