Bài viết về chủ đề "hướng dẫn in hóa đơn"

HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn in hóa đơn
Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in

Mẫu đơn đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in

Đơn đăng ký sử dụng và tự in hóa đơn, cam kết sử dụng hóa đơn tự in được quy định như sau:

Chi tiết >>