Bài viết về chủ đề "hướng dẫn in hóa đơn "

HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn in hóa đơn

 • Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

  Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn. Thủ tục in hóa đơn - Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in

  Mẫu đơn đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in.

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đơn đăng ký sử dụng và tự in hóa đơn, cam kết sử dụng hóa đơn tự in được quy định như sau:

  Chi tiết