Hưởng chế độ hưu trí cần những điều kiện gì?
|

Hưởng chế độ hưu trí cần những điều kiện gì?

Chế độ hưu trí là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật - nhằm đảm bảo lao động khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí