Bài viết về chủ đề "hưởng chế độ"

HƯỞNG CHẾ ĐỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng chế độ
Tư vấn về điều kiện và thủ tục được hưởng chế độ ốm đau

Tư vấn về điều kiện và thủ tục được hưởng chế độ ốm đau

Tôi bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên, sau khi làm phẫu thuật khoan giảm áp được 6 tháng thì tôi có đi làm trở lại, tôi đi làm được 4,5 tháng thì bệnh lại tái phát và tôi phải nghỉ làm thêm một thời gian nữa, đến nay đã là 3,5 tháng!

Chi tiết >>