Con của người mất có quyền đòi chia thừa kế khi đất đã do người khác quản lý được 25 năm?
|

Con của người mất có quyền đòi chia thừa kế khi đất đã do người khác quản lý được 25 năm?

Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản, lợi ích, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Tài sản ở đây được xác định bao gồm là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản. Vậy ai có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật? Trường hợp con của người mất có quyền khởi kiện chia thừa kế khi đất này đã do người khác quản lý được 25 năm không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí