Bài viết về chủ đề "họp hội đồng thành viên "

HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về họp hội đồng thành viên

 • Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên.

  • 06/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hội đồng thành viên trong công ty được hiểu là tập hợp các thành viên trong một công ty và là cơ quan có quyền quyết định cao nhất đối với các vấn đề chung của công ty.

  Chi tiết
 • Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên

  Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên.

  • 04/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Với tư cách là một loại hình của doanh nghiệp, công ty TNHH cần thực hiện các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề của công ty. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc giải quyết các vấn đề của công ty TNHH? Trình tự, thủ tục họp hội đồng thành viên của công ty TNHH như thế nào? Công ty TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

  Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới.

  • 05/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn, điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc? Công ty muốn bổ nhiệm cá nhân làm giám đốc hoặc tổng giám đốc thì cần phải thực hiện những thủ tục gì? Biên bản họp hội đồng quản trị/hội đồng thành viên như thế nào là hợp lệ?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn