Bài viết về chủ đề "hợp đồng với người cao tuổi"

HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI CAO TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng với người cao tuổi
Tư vấn về trường hợp kí hợp đồng lao động với người cao tuổi

Tư vấn về trường hợp kí hợp đồng lao động với người cao tuổi

Thưa công ty luật Minh Gia cho tôi hỏi việc như sau: Công ty nhà nước có quyền ký hợp đồng 3 tháng với người cao tuổi chưa từng làm trong cơ quan nhà nước chỉ làm ở công ty tư nhân có được không.

Chi tiết >>