Bài viết về chủ đề "hợp đồng việc làm"

HỢP ĐỒNG VIỆC LÀM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng việc làm
Tư vấn về tất toán BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp

Tư vấn về tất toán BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp

Hỏi: Em đã nghỉ việc được hơn 1 năm và bây giờ ra làm kinh doanh nên em muốn lấy BHXH 1 lần, trước đây em chưa đăng ký với phòng bảo hiểm xã hội để lấy trợ cấp thất nghiệp.

Chi tiết >>