Bài viết về chủ đề "hợp đồng vay vốn"

HỢP ĐỒNG VAY VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng vay vốn
Ngân hàng có quyền yêu cầu người con thực hiện trả nợ thay cho bố mẹ không?

Ngân hàng có quyền yêu cầu người con thực hiện trả nợ thay cho bố mẹ không?

Luật sư tư vấn trường hợp Bố mẹ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, khi bố mẹ không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có được yêu cầu người con thực hiện hay không. Nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Mua nhà phân lô qua hợp đồng vay vốn

Mua nhà phân lô qua hợp đồng vay vốn

Năm 2010 e có mua 1 mảnh đất phân lô của chủ dự án,trị giá mảnh đất là 400.000.000 đồng, khi mua đất thì ký kết với chủ đầu tư gồm có: Họp đồng vay vốn, giấy biên lai thu tiền 400.000.000 đồng. Trong hợp đồng vay vốn có nêu rõ nếu xây xong tầng 1 với kích thước đúng với quy định trong hợp đồng thì sẽ được nhận sổ đỏ

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng vay vốn

Mẫu hợp đồng vay vốn

Đối với vấn đề vay vốn, hợp đồng vay vốn được thể hiện bao gồm các nội dung về thông tin bên vay và bên cho vay, số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay... cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Đối với hợp đồng cho vay tiền nội dung cần thể hiện thông tin bên vay và bên cho vay, số tiền vay, thời hạn thanh toán,... cụ thể như sau:

Chi tiết >>