Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản để thế chấp ngân hàng
|

Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản để thế chấp ngân hàng

Gia đình tôi cho người khác mượn bìa đỏ để thế chấp vay vốn ngân hàng, trong quá trình vay ngân hàng cho vay quá số tiền. Vậy tôi có được làm đơn khởi kiện để đòi lại tài sản không? và ngân hàng cho vay quá hạn mức như vậy có đúng quy đinh pháp luật không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí