Bài viết về chủ đề "hợp đồng vay tài sản"

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng vay tài sản
Cho vay tiền không ghi ngày trả đòi lại thế nào?

Cho vay tiền không ghi ngày trả đòi lại thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp cho người bạn vay số tiền 800 triệu nhưng không ghi thời hạn thanh toán, nay muốn đòi lại và các thủ tục liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực của hợp đồng trao đổi tài sản và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng vay tài sản

Quy định về Hợp đồng vay tài sản

Quy định về Hợp đồng vay tài sản - Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Mẫu Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Đối với Hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm bao gồm các nội dung về tài sản vay, thông tin bên vay và các thông tin khác như biểu mẫu sau đây:

Chi tiết >>