Tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán nhà ở
|

Tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán nhà ở

Ba và Mẹ tôi hiện đứng tên 1 căn nhà. Mẹ tôi mất năm 2011 và Ba tôi hiện đã lớn tuổi, không đủ sức khỏe để đi lại cho việc giấy tờ pháp lý. Nay gia đình chúng tôi (Ba và 2 con) quyết định bán căn nhà nói trên.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí