Bài viết về chủ đề "hợp đồng trao đổi tài sản "

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng trao đổi tài sản

 • Hai bên trao đổi tài sản là căn nhà, một bên chết bên kia có phải trả tiền chênh lệch không?

  Hai bên trao đổi tài sản là căn nhà, một bên chết bên kia có phải trả tiền chênh lệch không?.

  • 02/07/2018
  • Vy Huyền

  Luật sư tư vấn về hợp đồng trao đổi tài sản, trao đổi căn nhà và đền bù giá chênh lệch giữa hai bên. Một bên chết có phải trả lại số tiền đền bù chênh lệch khi hai bên trao đổi tài sản là căn nhà. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Liệu có kiện đòi lại được số tiền chênh lệch khi trao đổi tài sản là căn nhà khi bố mất hay không?

  Chi tiết
 • Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản

  Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng trao đổi tài sản được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực của hợp đồng trao đổi tài sản và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

  Chi tiết