Bài viết về chủ đề "hợp đồng thuê thầu phụ "

HỢP ĐỒNG THUÊ THẦU PHỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thuê thầu phụ

 • Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

  Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng.

  • 13/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng được thể hiện gồm thông tin về hợp đồng xây dựng đã triển khai, thông tin các bên, lý do và nội dung ký phụ lục bổ sung và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×