Bài viết về chủ đề "hợp đồng thuê QSDĐ"

HỢP ĐỒNG THUÊ QSDĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thuê QSDĐ
Chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất?

Chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất?

Câu hỏi tư vấn: Năm 2009 chồng tôi là người nước ngoài cùng mấy người bạn cùng nước, hùn vốn để kinh doanh nhà hàng ăn uống và có thuê một miếng đất để xây dựng làm mặt bằng kinh doanh.

Chi tiết >>