Bài viết về chủ đề "hợp đồng thuê lại đất"

HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thuê lại đất
Bồi thường trong hợp đồng thuê lại đất

Bồi thường trong hợp đồng thuê lại đất

Trường hợp cho thuê lại đất với thời hạn lâu dài nhưng bị nhà nước thu hồi sẽ được giải quyết như thế nào? Bên cho thuê không có lỗi trong việc đất cho thuê bị nhà nước thu hồi thì có phải bồi thường cho bên thuê hay không? Căn cứ pháp luật về việc phải bồi thường hay không phải bồi thường ở đây là gì? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê lại đất

Mẫu hợp đồng thuê lại đất

Mẫu hợp đồng thuê lại đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng bao gồm các thông tin về bên thuê đất và bên cho thuê, giá thuê, hình thức thanh toán tiền thuê, các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>