Bài viết về chủ đề "hợp đồng thuê khoán "

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thuê khoán

 • Sử dụng quỹ đất công ích của xã theo pháp luật đất đai 1993

  Sử dụng quỹ đất công ích của xã theo pháp luật đất đai 1993.

  • 19/08/2015
  • Bùi Thanh Hương

  Luật sư tư vấn về sử dụng quỹ đất công ích của xã theo pháp luật đất đai 1993.

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

  Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản.

  • 27/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản gồm thông tin về các bên thuê và cho thuê khoán tài sản, giá thuê và thời hạn thuê, hình thức thanh toán và các quy định khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

  Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng thuê khoán là hợp đồng được lập theo sự thỏa thuận của các bên trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán, sau khi hoàn thành phải bàn giao kết quả cho bên giao khoán về kết quả của công việc đó và nhận thù lao tương ứng.

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia

  Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

  • 27/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia gồm thông tin về bên thuê chuyên gia và bên thực hiện dịch vụ, nội dung hợp đồng, giá cả và hình thức thanh toán, các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng giao khoán

  Mẫu Hợp đồng giao khoán.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng giao khoán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng khoán việc

  Mẫu hợp đồng khoán việc.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng khoán việc được thể hiện bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng khoán việc, thời gian thực hiện, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng thuê khoán

  Mẫu Hợp đồng thuê khoán.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung của hợp đồng thuê khoán được thể hiện cụ thể về bên thuê khoán và bên cho thuê khoán, giá tiền, thời hạn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như biểu mẫu theo đính kèm trên đâyđây:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169