Bài viết về chủ đề "hợp đồng thuê khoán"

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thuê khoán
Sử dụng quỹ đất công ích của xã theo pháp luật đất đai 1993

Sử dụng quỹ đất công ích của xã theo pháp luật đất đai 1993

Luật sư tư vấn về sử dụng quỹ đất công ích của xã theo pháp luật đất đai 1993.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản gồm thông tin về các bên thuê và cho thuê khoán tài sản, giá thuê và thời hạn thuê, hình thức thanh toán và các quy định khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn cần thể hiện đầy đủ thông tin về bên thuê khoán và bên nhận thuê khoán, chuyên môn thực hiện, nội dung hợp đồng, giá cả và phương thức thanh toán, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia gồm thông tin về bên thuê chuyên gia và bên thực hiện dịch vụ, nội dung hợp đồng, giá cả và hình thức thanh toán, các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng giao khoán

Mẫu Hợp đồng giao khoán

Mẫu Hợp đồng giao khoán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng khoán việc

Mẫu hợp đồng khoán việc

Mẫu hợp đồng khoán việc được thể hiện bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng khoán việc, thời gian thực hiện, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê khoán

Mẫu Hợp đồng thuê khoán

Nội dung của hợp đồng thuê khoán được thể hiện cụ thể về bên thuê khoán và bên cho thuê khoán, giá tiền, thời hạn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như biểu mẫu theo đính kèm trên đâyđây:

Chi tiết >>