Muốn chuyển đổi cơ cấu câu trồng và ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp có được không?
|

Muốn chuyển đổi cơ cấu câu trồng và ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp có được không?

Luật sư tư vấn về muốn chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng rau, trồng hoa. Muốn ký kết hợp đồng thuê đất với 9 hộ gia đình,hợp đồng có cần phải công chứng không? Nếu làm hợp đồng viết tay, không có trích lục về đất của các hộ cho thuê, liệu có ký hợp đồng thuê đất được không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí