Bài viết về chủ đề "hợp đồng tặng cho với một bên là người nước ngoài"

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO VỚI MỘT BÊN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng tặng cho với một bên là người nước ngoài
Hợp đồng tặng cho nhà ở,  quyền sử dụng đất cho người nước ngoài

Hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất cho người nước ngoài

Thưa quí Luật sư, Chúng tôi là 2 anh em người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Tôi là người gốc Việt Nam. Em tôi còn có quốc tịch Việt Nam. Em tôi muốn làm thủ tục tặng cho tôi 1 ngôi nhà đang được cho mượn.

Chi tiết >>