Bài viết về chủ đề "hợp đồng sửa chữa"

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng sửa chữa
Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

Nội dung Hợp đồng sửa chữa nhà bao gồm thông tin bên sửa chữa/chủ nhà, bên nhận sửa chữa, nội dung công việc, nguyên vật liệu và vốn ứng trước, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

Nội dung Hợp đồng lắp ráp thiết bị gồm thông tin các bên yêu cầu lắp ráp, bên nhận lắp ráp, nội dung công việc, thời gian, giá cả và phương thức thanh toán, các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>