Bài viết về chủ đề "hợp đồng sửa chữa "

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng sửa chữa

 • Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

  Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà.

  • 15/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Các công trình xây dựng sau một thời gian sử dụng sẽ dẫn đến tình trạng xuống cấp, suy giảm chất lượng công trình. Do đó, nhu cầu về sửa chữa nhà ở là nhu cầu cần thiết phục vụ cho cuộc sống của mọi người.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

  Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị.

  • 16/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng lắp ráp thiết bị gồm thông tin các bên yêu cầu lắp ráp, bên nhận lắp ráp, nội dung công việc, thời gian, giá cả và phương thức thanh toán, và các nội dung khác liên quan.

  Chi tiết