Bài viết về chủ đề "hợp đồng sao động"

HỢP ĐỒNG SAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng sao động
Hỏi về sa thải nữ lao động vì sinh con

Hỏi về sa thải nữ lao động vì sinh con

Gửi luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp tôi được nhận vào làm nhân viên hợp đồng (chưa thi công chức) tại một cơ quan Nhà nước từ tháng 7 năm 2008 đến nay. Tôi muốn hỏi về việc sa thải của người sử dụng lao động như sau:

Chi tiết >>