Bài viết về chủ đề "hợp đồng nguyên tắc "

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng nguyên tắc

 • Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

  Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với Hợp đồng nguyên tắc bán hàng cần thể hiện nội dung về các bên, loại hàng hóa, điều kiện giao nhận, giá cả, bảo hành, giải quyết tranh chấp ..., theo đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa

  Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng mua bán hàng hóa - Nội dung bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng mua bán, loại hàng hóa, chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán, quá trình giao hàng và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn